Gecombineerde rapportage

De financierentaxonomie Gecombineerde Rapportage 18 beta is gepubliceerd.

Wanneer consolidatie van jaarcijfers voor een groep ondernemingen niet mogelijk is, kan een Gecombineerde Rapportage worden opgesteld. De specificaties hiervoor zijn te vinden in de onderstaande documentatie.Voorheen werden de jaarrekeningen door bankmedewerkers bij elkaar opgeteld om tot een Gecombineerde Rapportage te komen. Dit is niet meer toegestaan op basis van de richtlijnen van de toezichthouder.

Nu dient de Gecombineerde Rapportage opgesteld te worden door de accountant of administrateur.

 

In de FT18 is een nieuw entrypoint toegevoegd, namelijk het entrypoint gecombineerde rapportage. De bèta versie dient als input voor de pilot om uiteindelijk te komen tot een definitieve versie. Alle bevindingen die tijdens de pilot worden verzameld dienen wederom als input en leiden tot een definitieve versie. Heb je vragen of wil je meedenken? Stuur dan een e-mail naar haans.smout@sbrnexus.nl

Hieronder de beschikbare publicaties voor de FT18 bèta:

Onderstaand de HTML-rendering van de opgenomen entrypoints in de financierentaxonomie gecombineerde cijfers versie 17 bèta.