Taxonomieën

Financierentaxonomie

De financierentaxonomie 15 (FT15) is live in de keten. De FT16 met de drie SBR Jaarrekeningen is in ontwikkeling, de bèta versie is reeds gepubliceerd en naar verwachting wordt in december de definitieve versie gepresenteerd.

Vastgoedtaxonomie

Vastgoedtaxonomie versie 15 (VT15) bevat de volgende dataproducten: SBR Gebouwinformatie, SBR Huurinformatie, SBR Opdrachtbrief, SBR Taxatierapport, SBR Duurzaamheidsinformatie en SBR Taxatierapport-Conformiteitsscore. Met dank aan de feedback vanuit vele experts in de keten is deze versie opgesteld. Deze taxonomie versie wordt geïmplementeerd bij partijen in de keten om vastgoed informatie met SBR-standaarden uit te wisselen.

Standaard Bankverklaring

De Standaard Bankverklaring (SBV) wordt door de bank, op verzoek van de ondernemer, verstrekt aan de accountant voor o.a. het controleren van de jaarrekening. De SBV-taxonomie is de eerste vorm van teruglevering van SBR-data vanuit de banken naar de accountant. Het is een versimpeling van het administratieve proces en leidt tot lastenverlaging, hogere kwaliteit van gegevens en mogelijkheid tot hergebruik van de gegevens. Na het eerste jaar met SBV 13 is er nu een verbeterde versie SBV 14.

IB

In de afgelopen jaren is de aanlevering van SBR-rapportages fors op gang gekomen. Voorbeeld hiervan is de aanlevering van de aangifte Inkomstenbelasting die al een aantal jaren via SBR en Digipoort naar de Belastingdienst wordt gestuurd. Samen met haar partners is SBR Nexus er in geslaagd om de IB-aangifte voor ondernemers (IHZ-aangifte) ook aan banken te kunnen rapporteren. Sinds november 2020 zijn we live met Fiscaal Gemak, ABN AMRO Bank en Pentrax. Meerdere partijen volgen. Dit is dezelfde aangifte die vanuit aangiftesoftware naar de Belastingdienst wordt verstuurd, alleen de digitale enveloppe is anders en de inhoud is AVGproof gemaakt inzake de diverse BSN's.