Dit is het laatste nieuws

Publicatie financierentaxonomie 16 - alfa versie

10 September 2021
Taxonomieën

De alfa versie van de financierentaxonomie 16 (FT16A) is gepubliceerd. Met dank aan de feedback vanuit vele experts in de keten is deze versie opgesteld.

Dit is een versie die gebruikt wordt voor verdere analyse om te komen tot een bèta versie. Alle bevindingen worden verzameld en leiden tot een bèta versie die naar verwachting in oktober wordt gepubliceerd en eind tweede kwartaal 2021 wordt geïmplementeerd.

Welke rapportages zijn opgenomen in de FT16?

In de FT16-A zijn de volgende SBR-rapportages opgenomen:

  • SBR Jaarrekening Rechtspersoon 2021
  • SBR Jaarrekening Rechtspersoon Beperkt 2021
  • SBR Jaarrekening Natuurlijk Persoon 2021

Wat zijn de wijzigingen ten opzichte van de vorige versie?

Naast de wijzigingen die zijn doorgevoerd vanuit de NT zijn in de beperkte jaarrekening een aantal toelichtingen en uitsplitsingen toegevoegd, in het rapport Natuurlijk Persoon worden onder andere een aantal omschrijvingen aangepast en een tabel toegevoegd oor het specificeren van privé opname/stortingen per vennoot.

De documentatie is te vinden via deze link.

Meer informatie? Neem contact op met Annemarie van der Pol of Lilian Sep.