Bankentaxonomie 13DEF

De definitieve versie van de Bankentaxonomie (BT13) is op 30 november 2018 gepubliceerd. De banken zijn op 30-01-2019 klaar om de BT13 bankrapportages te ontvangen.
De belangrijkste wijzigingen zijn: introductie entrypoint dat 100% gebaseerd is op de NT: frc-rpt-nt-inrichtingsjaarrekening-beperkt-2018 voor kleinere ondernemingen, introductie entrypoint dat 100% gebaseerd is op de NT: frc-rpt-nt-inrichtingsjaarrekening-2018 voor grotere ondernemingen, alle NT13 wijzigingen, uitfaseren IHZ met winstbijlage, agri afschrijvingsstaten  en stallijsten, verplichte uitsplitsing Overige bedrijfskosten en specificatie Overige schulden bij bepaalde omvang.

De enige veranderingen ten opzichte van BT13b zijn de formulas. Vier formulas zijn verbeterd en nu zijn alleen de formulas die gebruikt worden in Inrichting en Inrichting beperkt opgenomen in plaats van alle KvK formulas.

Hieronder de beschikbare publicaties voor de BT13:

Taxonomie BT13 (zip)
Release-informatie
Gebruikershandleiding
Kruisjestabel (renderingsheets presentation)
Versioning BT13b-BT13
Versioning BT12-BT13
Voorbeeldinstances
Formula overview
Bancair Kwaliteitsraamwerk voor Kredietrapportages (BKK)
Testbestanden BT 13 def