“Hele keten wint bij de nieuwe Bankentaxonomie”

05 oktober 2017
Taxonomieën

Linda Mulder hoeft niet lang na te denken welke pluspunten de nieuwe Bankentaxonomie gaat opleveren. Ze heeft die middag eigenlijk vrijaf, maar als manager van de Credit Risk Academy van ABN AMRO vindt ze het onderwerp voldoende belangrijk om toch even tijd vrij te maken voor een gesprek. “In de hele keten van kredietverlening maken we nu weer een stap. Niet alleen brengt dit de bank voordelen, maar ook de intermediair en ondernemer zelf hebben hier uiteindelijk winst bij.”

“Hele keten wint bij de nieuwe Bankentaxonomie”

Ze doelt vooral op het onderdeel 'verklaringen' dat in de nieuwe versie van de Bankentaxonomie (BT12) in het digitale standaardproces is opgenomen. Voor een diepere uitleg verplaatst Linda Mulder zich tijdelijk in de rol van Relatiemanager bij de bank.

“In het verleden maakte de intermediair het zogeheten 'boekje', met daarin de financiële stand van zaken, toelichting op de balans, de verlies- en winstrekening, kasstroom en indien nodig een controleverklaring. Dat 'boekje' werd dan bij de Kamer van Koophandel gedeponeerd. De bank maakte van het 'boekje' gebruik voor bijvoorbeeld een kredietaanvraag. Die tijden zijn veranderd. Digitale en gestandaardiseerde aanlevering wordt steeds meer de norm. Het 'boekje' verandert van papier in data. En ook de controleverklaring van de intermediair is nu in de BT12 ondergebracht.”

In de praktijk geeft een accountant naast een samenstelverklaring ook controle- of beoordelingsverklaringen af. Banken krijgen van accountants bij de beoordelingsverklaring ook het beoordelingselement zoals bijvoorbeeld 'goedkeurend', 'beperking' of 'afkeurend'.

Indicatie
Voor de BT12 heeft SBR Banken op een praktische manier het onderwerp 'verklaringen' ingebouwd. Dat betekent in de praktijk dat voor een kredietaanvraag de accountantsverklaring niet meer separaat hoeft te worden toegevoegd, maar dat een indicatie wordt afgegeven welke verklaring is afgegeven aan de klant en welke bijzondere paragrafen nadere toelichting behoeven. Deze oplossing is afgestemd met de NBA.

Het belang van vernieuwing in de BT12 is volgens Linda Mulder vrij simpel en helder te schetsen. “Die eenduidige manier van aanleveren en werken verhoogt de kwaliteit van data en dus ook van de risicomodellen. Uiteindelijk kan de bank daarmee een betere inschatting maken welk kapitaal moet worden aangehouden. En als we dat efficiënt doen, kan dat op den duur voor de klant een betere pricing opleveren.”

Adviespraktijk
Nog even terug naar de voordelen in de gehele keten. “Ja, want het is zeker niet alleen de bank. De klant krijgt van ons nu sneller een reactie en hoeft daarmee geen commerciële kans mis te lopen. Bij de intermediairs zie je een verandering optreden. De jaarrekening wordt veel meer een bijproduct, terwijl de advisering veel meer het hart van de werkzaamheden wordt. Die nieuwe adviespraktijk zie je groeien in de markt.”

Gaat de ontwikkeling snel genoeg in haar ogen? “Gelukkig raken er steeds meer partijen in de markt aan gewend. Er verandert veel. En in zo'n proces heb je altijd 'early adopters' en mensen die het als een bedreiging zien. Uiteindelijk gaat het dus om de adoptie van verandering.”

Pilot Verzamelcertificaat voor de VT

In aanloop naar de Go Live datum van de Vastgoedtaxonomie (VT) in juni, zijn wij allen hard aan het werk om te zorgen dat er straks een goede XBRL datastroom tussen de taxateurs en de banken op gang komt. Daarin...

22 mei 2018
Taxonomieën