Hoe meer SBR hoe beter

22 november 2018
Algemeen

Ik ben natuurlijk gekleurd als het om SBR gaat, maar als we SBR niet meer gaan toepassen dan blijven al onze investeringen voor niks en zijn de latente voordelen niet meer aan de orde. Ik pleit hierbij voor het credo 'Hoe meer SBR hoe beter'. In 2019 zal het geloof in SBR moeten groeien en moet elke accountant en intermediair over zijn schaduw gaan stappen. SBR verandert immers de spelregels van ondernemen. SBR Banken is er klaar voor om SBR nog meer uit te rollen. Meedoen is winnen.

Hoe meer SBR hoe beter

Kip-ei

Toen ik me in 2008 begon te verdiepen in SBR (XBRL toen nog) verbaasde ik me over het feit dat dit nog geen gemeengoed was. De voordelen van een standaard als XBRL zijn voor iedereen relevant. De implementatie van SBR binnen rapportageketens is echter complex gebleken. Vele belangen spelen bij verschillende ketenpartijen waardoor er op elkaar wordt gewacht. Uit eigen ervaring weet ik hoe blij iedereen was dat de verplichte aanlevering via SBR voor de aangiften IB/VPB jaren terug geruisloos is bestendigd binnen de keten. Een mooie eerste stap maar niet representatief voor de ketens die volgden en nog moeten volgen. KvK ontving al meer dan een miljoen jaarrekeningen via SBR en sinds dit jaar ook met verklaringen voor middelgrote rechtspersonen. Alle aanleveringen komen echter nog tot stand door één business case, namelijk de verplichtstelling.

SBR zo lang mogelijk uitstellen

Typerend voor de verplichte deponering via SBR voor middelgrote rechtspersonen is het feit dat het erop begint te lijken dat zo'n beetje de helft van deze groep ondernemingen nog op traditionele wijze blijft deponeren omdat zij blijkbaar gebruik mag maken van een uitzonderingsregel. Waar zien ze tegen op? Verandering, extra kosten, standaardisatie, onbekendheid? Als je al dan niet in aanmerking zou komen voor verplichte deponering via SBR dan hoeft dit toch niet te betekenen dat je het ook niet doet? Gevolg hiervan is dat er nog steeds geen database met SBR-deponeringen ontstaat. De groep die nu is vrijgesteld zal mee gaan in de verplichting voor Groot. Dit zal nog jaren duren. Persoonlijk verwacht ik, gezien de status rondom besluitvorming op politiek Europees niveau, dat dit niet eerder zal spelen dan op zijn vroegst vanaf boekjaar 2021. Dit betekent dat deze groep 4 jaar lang nog op papier zal deponeren. Een gemiste kans!

Bekijk SBR eens van de andere kant

Ik heb zelf ook een achtergrond in de accountancy. Sterker nog, ik wist op mijn twaalfde al dat ik accountant wilde worden. Uiteindelijk liep voor mij alles anders maar het accountantsberoep zal mij nooit loslaten. Ik ben zoals verwacht groot voorstander van SBR en zie alleen maar kansen voor accountants. Wees eerlijk, niemand zit toch te springen op veel werk in het samenstelproces voor iets waar de klant niet op zit te wachten? Ik ergerde me destijds in de accountantspraktijk al aan het feit dat er zoveel winst te behalen viel op automatiseringsvlak. Aanpalende ontwikkelingen als PSD2, UBL, RGS etc. zorgen dat je voor de meeste klanten misschien wel voor 80% van de cijfers real-time kunt genereren. SBR dwingt te rapporteren op basis van de taxonomie. Deze is rigide en biedt geen ruimte voor catchy jaarrapporten waar een grootgedeelte niet eens tot een jaarrekening gerekend mag worden. De managementinformatie voor de klant wordt hier niet meer uitgehaald. Dashboarding of iets wat erop lijkt biedt deze info wel. Dit gaat in een heel ander proces. Wees eerlijk, de jaarrekening is dan niet meer dan een eindafrekening van je energieleverancier.

SBR is gewoon een gegeven op rapportageniveau. Het waait nooit meer over en zal als een olievlek je kantoor verder binnen dringen. Met deze wetenschap kun je je alleen onderscheiden als je dit gegeven gebruikt om je processen slimmer in te richten. Niemand gaat zich onderscheiden met het opstellen van standaard rapportages. Sterker nog, het kaf zal van het koren gescheiden worden.

Focus je op de SBR inrichtingsjaarrekening

Een SBR publicatiestuk levert je alleen maar extra werk op. Begin dan eens met een inrichtingsjaarrekening in SBR. Je hoeft dan alleen maar een aantal zaken weg te laten om tot het publicatiestuk te komen. Dit mechanisme zit in rapportagesoftware maar als je vanuit hier nog steeds blijft vasthouden aan de papieren jaarrekening 'oude stijl' dan zal je nooit SBR voordelen gaan benutten. Het mooie van een SBR inrichtingsjaarrekening is dat je deze rapportage met één druk op de knop kunt hergebruiken. Als je deze toch al beschikbaar hebt binnen je proces dan bied je nog meer toegevoegde waarde aan je klant als deze hem naar nog meer partijen dan alleen banken kan versturen. Wij maken het vanaf februari volgend jaar in ieder geval mogelijk om een SBR-inrichtingsjaarrekening te versturen naar de aangesloten ontvangende partijen. Op ons event op 6 december aanstaande zullen we toelichten wat dit betekent en hoe je dit kunt doen vanuit je rapportageproces.

Het vroegere credo 'eenmalige vastlegging meervoudig gebruik' zal dan ook vervangen worden door 'hergebruik van bestaande SBR-rapportages'.  De mogelijkheden nemen toe maar accountants en intermediairs moeten eerst zorgen dat zij de SBR-inrichtingsjaarrekening ook daadwerkelijk gaan inzetten binnen hun proces. Zonder deze stap wordt SBR alleen maar een nog grotere last.

Meld je aan voor ons event op 6 december en ervaar hoe gemakkelijk je de volgende SBR-stap kunt zetten.

Mark Bisschop

SBR Banken

Rabobank, ING en ABN Amro over de SBR Jaarrekening

Banken stellen de SBR Jaarrekening ook als norm en vragen er actief om bij ondernemers.

In deze video leggen ABN Amro, Rabobank en ING het belang uit van digitale uitwisseling van financiële gegevens. Snel, veilig...

16 september 2019
Algemeen

Vervanging BIV-certificaten

Door een strengere uitleg van één van de technische eisen aan PKIoverheid servercertificaten (Public Key Infrastructure certificaten), moeten de huidige certificaten op de BIV worden vervangen door nieuwe...

16 september 2019
Algemeen