Kwaliteitsslag met nieuwe Bankentaxonomie

10 oktober 2017
Taxonomieën

PERSBERICHT - 9 oktober 2017
SBR Banken publiceert vandaag de alfaversie van de nieuwe Bankentaxonomie, de BT12. Met de nieuwe editie wordt opnieuw een kwaliteitsverbetering behaald en ook beter aangesloten op de modellen van de Kamer van Koophandel en de Belastingdienst. Daarmee wordt opnieuw vooruitgang geboekt ten opzichte van de bestaande Bankentaxonomie.

Meer in detail kunnen de volgende opvallende zaken uit de BT12 worden uitgelicht:

  • De bancaire gecombineerde rapportage voor middelgrote en grote ondernemingen wordt gesplitst in twee rapportages;
  • In lijn met de Kamer van Koophandel komen er rapportages voor woningbouwcoöperaties;
  • Verklaringen zijn nu ook ingebouwd. Voor een kredietaanvraag hoeft de accountantsverklaring niet meer separaat te worden toegevoegd. Er komt nu een indicatie welke verklaring is afgegeven en welke bijzondere paragrafen nadere toelichting behoeven;
  • Ook komen rapportages beschikbaar voor gecombineerde cijfers van verschillende Natuurlijke Personen, bijvoorbeeld voor maatschappen;
  • Er is een sterke focus op gewenste datavelden; zo is een aantal geschrapt, terwijl voor kleine ondernemingen velden voor lease zijn toegevoegd;
  • Het aantal verplichte validaties is sterk uitgebreid. Het aantal 'warnings' sterk verminderd.
  • De liquiditeitsrapportage kan voortaan ook als apart entrypoint worden opgenomen.

Jaarlijks wordt een nieuwe versie van de Bankentaxonomie uitgebracht om de wijzigingen in wet- en regelgeving te volgen, eventuele issues op te lossen en nieuwe functionaliteiten te kunnen aanbieden.

Meer gedetailleerde informatie over de BT12 is te vinden in de Bankentaxonomieënsectie van de SBR Banken website.

De komende tijd wordt er uitgebreid met de markt gesproken voor input op de alfaversie. Die wordt dan verwerkt in de zogeheten bêtaversie die gepland staat voor 3 november aanstaande, gevolgd door de definitieve versie op 1 december dit jaar.

De uiteindelijke implementatie bij de banken van de BT12 is gepland voor 1 april 2018. Daarmee heeft de markt geruime tijd om de nieuwe taxonomie te implementeren.

9 oktober 2017

Pilot Verzamelcertificaat voor de VT

In aanloop naar de Go Live datum van de Vastgoedtaxonomie (VT) in juni, zijn wij allen hard aan het werk om te zorgen dat er straks een goede XBRL datastroom tussen de taxateurs en de banken op gang komt. Daarin...

22 mei 2018
Taxonomieën