Nieuwe Bankentaxonomie nu definitief

30 november 2017
Taxonomieën

SBR Banken publiceert vandaag de definitieve versie van de nieuwe Bankentaxonomie, de BT12. Met deze finale update op basis van laatste reacties uit de markt is de BT12 volgens planning afgeleverd en beginnen verschillende partijen nu aan een cyclus om de implementatie op 1 april 2018 afgerond te hebben.

Voor softwareleveranciers breekt een periode aan waarin zij veranderingen ten opzichte van de vorige Bankentaxonomie gaan doorvoeren in de programmatuur. Een voorbeeld hiervan is de splitsing van de voorheen gecombineerde rapportage voor middelgrote en grote ondernemingen. Intermediairs zullen eveneens de BT12 inpassen in de alledaagse accountancy-werkzaamheden.

Aangesloten banken ABN AMRO, ING en Rabobank alsmede SBR Banken passen verder systemen aan om gedigitaliseerde en gestandaardiseerde rapportages volgens de BT12 daadwerkelijk per 1 april te kunnen ontvangen en verwerken.

Met de BT12 is opnieuw een kwaliteitsverbetering behaald en wordt tevens beter aangesloten op de modellen van de Kamer van Koophandel en de Belastingdienst.

Jaarlijks wordt een nieuwe versie van de Bankentaxonomie uitgebracht om de wijzigingen in wet- en regelgeving te volgen, eventuele issues op te lossen en nieuwe functionaliteiten aan te bieden.

Meer gedetailleerde en technische informatie over de BT12 is te vinden in de Bankentaxonomieënsectie van de SBR Banken website.

Pilot Verzamelcertificaat voor de VT

In aanloop naar de Go Live datum van de Vastgoedtaxonomie (VT) in juni, zijn wij allen hard aan het werk om te zorgen dat er straks een goede XBRL datastroom tussen de taxateurs en de banken op gang komt. Daarin...

22 mei 2018
Taxonomieën