Pilot Verzamelcertificaat voor de VT

22 mei 2018
Taxonomieën

In aanloop naar de Go Live datum van de Vastgoedtaxonomie (VT) in juni, zijn wij allen hard aan het werk om te zorgen dat er straks een goede XBRL datastroom tussen de taxateurs en de banken op gang komt. Daarin liepen we tegen een technische uitdaging aan, waarin de softwareleverancier zijn services aanbiedt via een centraal gehoste oplossing.

Dit betekent dat het gebruik van een PKIOverheidscertificaat lastig wordt in samenwerking met softwareleveranciers met een gehoste oplossing. Dit is op te lossen door een verzamelcertificaat te gebruiken die door de softwareleverancier wordt verzorgd. Dat levert enkele security issues op, bijvoorbeeld dat in bepaalde omstandigheden fraude minder makkelijk te constateren is.

Na overleg tussen de banken is besloten dat, als het PKIOverheidscertificaat niet te gebruiken is, onder de volgende voorwaarde, gebruik gemaakt kan worden van een verzamelcertificaat:
Namelijk dat de softwareleverancier van de taxateur ISO27001 gecertificeerd is, met een ingroeimodel naar een SOC II Type 2-verklaring. Deze in-groei periode beslaat 1 jaar. Daarna moet de software-leverancier over een SOC II Type 2 verklaring beschikken. De taxateur maakt dan geen gebruik van een eigen PKIOverheidscertificaat.

Op basis hiervan starten we een pilot met het verzamelcertificaat voor alleen de Vastgoedtaxonomie voor het lopende jaar. Dit betekent dat bovenstaande condities voor de banken voor nu voldoende zijn voor de taxateurs en softwareleveranciers en dat wij over een jaar het gebruik van het verzamelcertificaat, de condities en procedures voor de VT zullen evalueren. Deze pilot loopt van 1 juli 2018 tot 1 juli 2019.

Vastgoedtaxonomie 12.1 en Go Live

Eerder deze maand, op 3 mei, is de extra release van de Vastgoedtaxonomie 12.1 (VT12.1) gepubliceerd. Deze extra release was nodig om een aantal issues te ondervangen, die na de publicatie van de definitieve versie...

22 mei 2018
Taxonomieën