SBR Banken levert basis voor digitale vastgoedtaxatie

19 maart 2018
Taxonomieën

PERSBERICHT - SBR Banken publiceert vandaag de definitieve versie van de nieuwe Vastgoedtaxonomie, de VT12. Hiermee wordt een flinke stap gezet om vastgoeddata sneller, slimmer en beter uit te kunnen wisselen tussen partijen in de commerciële vastgoedwereld en de banken. Eerder publiceerde SBR Banken al de alfa en de bèta versie van de VT 12. De uiteindelijke implementatie van de VT 12 in de benodigde software volgt in juni dit jaar. Daarmee heeft de markt de tijd om de nieuwe taxonomie te implementeren.

De Vastgoedtaxonomie vormt de basis voor digitalisering en standaardisering van met name taxatiegegevens en huurlijsten. Deze moderne en efficiënte manier van werken biedt voordelen aan alle gebruikers.

Zo krijgen aangesloten taxateurs en beleggers sneller inzicht in de status van panden en vastgoedportfolio's. Hierdoor kunnen zij gerichter werken en kan er minder tijd worden besteed aan het verzamelen en invoeren van data. Winstpunt voor de banken betreft optimalisatie van risicobeheer en verhoogde efficiëntie. Ook kan hiermee worden voldaan aan de vraag van toezichthouders om meer transparantie in de vastgoedmarkt.

De Vastgoedtaxonomie betekent een uitbreiding van de diensten van SBR Banken, dat ook al de uitwisseling van financiële rapportages verzorgt tussen ondernemingen, intermediairs en banken. Dat gaat op basis van de uitgangspunten van Standard Business Reporting (SBR) zoals door de overheid ontwikkeld.

Met SBR wordt data ingevoerd in een bronbestand dat vervolgens voor vele doeleinden kan worden hergebruikt. SBR Banken heeft voor de rapportages een aparte technische infrastructuur ontwikkeld. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een standaard, gemeenschappelijk model; de taxonomie en een gemeenschappelijke digitale taal; XBRL.

De VT12 spitst zich toe op de volgende onderdelen:

  • Taxatie-informatie die banken digitaal willen ontvangen;
  • Huurinformatie die banken én taxateurs digitaal willen ontvangen;
  • Datavelden voor opdrachtverstrekking van een taxatieopdracht.

Verdere detailinformatie over de VT12 is te vinden in de Vastgoedtaxonomieënsectie op de SBR Banken website.

Pilot Verzamelcertificaat voor de VT

In aanloop naar de Go Live datum van de Vastgoedtaxonomie (VT) in juni, zijn wij allen hard aan het werk om te zorgen dat er straks een goede XBRL datastroom tussen de taxateurs en de banken op gang komt. Daarin...

22 mei 2018
Taxonomieën