SBR en banken; Nu wél de gouden combinatie

22 november 2018
Algemeen

Het is al ruim acht jaar mogelijk om kredietrapportages via SBR aan te leveren bij de drie grootbanken. De meeste accountants en intermediairs hebben dan ook ervaring met SBR Banken. De één wat meer dan de ander. Soms positief maar vooral ook minder positief. Alle signalen uit de markt zijn door ons opgepikt en hebben geleid tot een nieuwe naam, hernieuwde visie en aanpak die beter aansluit bij accountants en intermediairs. Zo'n beetje alles wordt anders, behalve dan dat we blijven aanleveren via SBR. Sterker nog, we gaan veel meer doen met SBR!

Aanleiding tot verandering

SBR kan veel doen, maar is niet de oplossing voor een geheel papierloos kredietproces. Om dit doel te bereiken moet er meer gebeuren dan aanlevering via SBR. Hieronder staan de drie belangrijkste oorzaken die tot een negatief beeld hebben geleid bij accountants en intermediairs:

  1. Medewerkers van de banken bleven de afgelopen jaren vragen om een PDF-jaarrekening. Dat heeft de accountants en intermediairs die voortvarend aan de slag gegaan zijn, ontzettend ontmoedigd. “Waarom zou ik via SBR gaan aanleveren als ik ook een PDF-jaarrekening kan mailen?“
  2. Daarnaast is de inhoud van de kredietrapportage dusdanig uitgebreid dat het relatief veel werk kost om deze op te stellen. Deze bevat veel meer gegevens dan de jaarrekening. Dit kost dus extra tijd. “Wie betaalt deze rekening?”
  3. De aangeleverde kredietrapportages werden ook niet altijd juist ontvangen door de medewerkers van de banken.  Helaas ontstond regelmatig de situatie dat niet duidelijk was dat hetgeen da wordt aangeleverd niet 1-op-1 terug te zien is op het scherm van die accountmanager. De accountmanager kende SBR niet en de accountant/intermediair weet niet wat er met zijn aanlevering is gebeurd. Dit leidt tot ruis en extra werk. Want er wordt in de meeste gevallen alsnog om een PDF-jaarrekening gevraagd.

Kortom, drie belangrijke oorzaken waardoor lokale banken en accountants/intermediairs elkaar nooit echt vonden m.b.t. SBR. Om dit te doorbreken moeten er rigoureuze maatregelen getroffen worden.

Standaarden: nieuwe business kansen i.p.v. flexibiliteit

Twee belangrijke voordelen van SBR zijn datakwaliteit en vergelijkbaarheid. Door de validaties die gelden voor de rapportages neemt de kwaliteit van hetgeen wat wordt aangeleverd enorm toe. De ontvanger van de rapportages kan hier in zijn proces op steunen. Een goed gevulde database met SBR-rapportages biedt veel nieuwe mogelijkheden, maar dan moet er eerst wel massa ontstaan. Iedereen in de keten zal moeten investeren in SBR want pas dan gaat ook iedereen hier baat bij hebben. SBR blijven benaderen als iets technisch is een verkeerde gedachte. Een veranderende wereld waarin digitalisering en standaardisatie randvoorwaardelijk zijn in de data-economie vraagt om beschikbaarheid en gebruik van standaarden zoals SBR. Flexibiliteit wordt hierdoor ingeruild voor nieuwe business kansen.

Iedereen kan kansen verzilveren

Op 6 december organiseren we het evenement 'Time to Change' in samenwerking met softwareleveranciers. Tijdens het evenement wordt duidelijk  dat de plannen voor verbetering zijn opgepakt door softwareleveranciers en banken. Deelnemers zullen zien dat het voor accountants/intermediairs een stuk makkelijker wordt om via SBR aan te leveren: met een paar drukken op de knop kan de SBR (inrichtings)jaarrekening bij banken worden aangeleverd. Vanaf begin 2019 is zijn software daar klaar voor. Het leuke is dat naast de SBR-jaarrekening straks met één muisklik ook reeds beschikbare belastingaangiftes rechtstreeks naar banken gestuurd kunnen worden.

Ook voor lokale accountmanagers worden drempels weggenomen. Hij ontvangt straks via zijn eigen systeem een PDF-jaarrekening en hoeft dit dus niet langer op te vragen bij de accountant/intermediair.

Kortom: hergebruik van bestaande en beschikbare SBR-rapportages welke niet alleen naar banken gestuurd kunnen worden maar straks ook naar alternatieve financiers en brancheorganisaties. De rol en positie van de accountant/intermediair wordt hiermee door SBR alleen maar belangrijker!

Ik weet zeker dat ons evenement je op 6 december gaat verrassen want hetgeen hierboven staat beschreven is niet meer dan een sneak preview!

Meld je snel aan want vol = vol.

Tot op 6 december

Mark Bisschop

SBR Banken

Rabobank, ING en ABN Amro over de SBR Jaarrekening

Banken stellen de SBR Jaarrekening ook als norm en vragen er actief om bij ondernemers.

In deze video leggen ABN Amro, Rabobank en ING het belang uit van digitale uitwisseling van financiële gegevens. Snel, veilig...

16 september 2019
Algemeen

Vervanging BIV-certificaten

Door een strengere uitleg van één van de technische eisen aan PKIoverheid servercertificaten (Public Key Infrastructure certificaten), moeten de huidige certificaten op de BIV worden vervangen door nieuwe...

16 september 2019
Algemeen