SBR Nexus nieuw lid XBRL Nederland

15 maart 2019
Algemeen

SBR Nexus is recent lid geworden van XBRL Nederland. Daarmee is dit de tweede belangrijke partij (na de recente toetreding van ING Nederland) die zich in korte tijd als lid heeft aangemeld bij de organisatie. SBR Nexus, voorheen bekend als SBR Banken, timmert al jaren flink aan de weg om intermediairs en hun klanten te stimuleren SBR-kredietrapportages aan te leveren bij de banken.

SBR Nexus nieuw lid XBRL Nederland

Sander Middendorp, directeur van SBR Nexus: “SBR Nexus is lid geworden van XBRL Nederland om constructief bij te kunnen dragen aan de ontwikkeling en adoptie van XBRL. Het vergroten van de praktische toepasbaarheid van XBRL is daarbij voor ons een belangrijk speerpunt. SBR Nexus is geen doel op zich, maar een belangrijke infrastructuur voor het uitwisselen van gestructureerde data. We richten de ketens zó in dat de juiste data in de juiste vorm naar de juiste ontvanger gaan. Ik vind het belangrijk om ondernemingen zelf de controle over hun data te geven, zodat zij ook zelf kunnen bepalen met welke partijen zij die data op een veilige wijze willen delen. Veel ondernemers onderschatten de waarde van hun data.” In de afgelopen jaren heeft SBR Nexus de benodigde XBRL-taxonomieën ontwikkeld waarmee jaarrekeningdata, vastgoeddata en bankdata efficiënt via het netwerk kunnen worden uitgewisseld. In de loop van 2019 wordt dit ook mogelijk voor IB-aangiften en kredietaanvragen.

Het bestuur van XBRL Nederland is content met het lidmaatschap van SBR Nexus. Met ingang van 2019 bestaat dit bestuur uit de volgende leden: voorzitter Hans Verkruijsse (Universiteit van Tilburg), penningmeester Jan Ketelaar (Ketelaar Accountancy & Belastingadviseurs), Jacques Urlus (NBA), Paul Hulst (DNB), Paul Staal (ING) en Bas Groenveld (Aguilonius, SBR Nexus en Logius).

Accountants kunnen niet meer om SBR Nexus heen

Een nieuwe standaard voor het veilig, eenvoudig en snel aanleveren van bedrijfsinformatie bij banken: dat is simpelweg de opzet van SBR Nexus (voorheen SBR Banken). Voor een accountant moet het inmiddels geen vraag...

18 juni 2019
Algemeen